«Логопед» — журнал для всех, кто занимается с детьми, имеющими нарушения речи: логопедов, воспитателей ДОУ, медиков и учителей


Авторы:

 • Степанова О.А.
 • Калашникова И. Л.
 • Григорьева И.А.
 • Абуталипова Э.Н.
 • Танцюра С. Ю.
 • Цветкова Т.В.
 • Феоктистова С. В.
 • Бондарь Т.В.
 • Люция И.А.
 • Шаброва С.Е.
 • Федорова И.Ю.
 • Галина А.В.
 • Фоминых Е.Н.
 • Беляковская Н.Н.
 • Макарова Н.Ш.
 • Засорина Л.Н.
 • Сотникова В.Н.
 • Тырнова Е.А.
 • Чистякова Е.Б.
 • Сатыго Е.А.
 • Журавель Н. И.
 • Сахарова И. И.
 • Шайкин А.П
 • Коньшина Н.А.
 • Соловцова Л.С.
 • Головина Н.Ю.
 • Линчук Л.А.
 • Шкурат В.В.
 • Овчинникова Е.В
 • Сенкова Е.А.
 • Кривцова Т.А.
 • Елисеева М.Б
 • Холмогорова Л.В.
 • Никулина Т.А.
 • Рудакова Н.П.
 • Степанова С.А.
 • Десюкова Н.В.
 • Бадяева Н.Е.
 • Колесникова Н.В.
 • Елецкая О.В.
 • Шацкова А.М.
 • Никитина Е.М.
 • Зубко И.Л.
 • Лосева Г.А.
 • Лапшина Е.В.
 • Авдиенко Е.И.
 • Печинина С.И.
 • Иванова Н.В.
 • Титова М.В.
 • Бодраченко И.В.
 • Кузнецова Л.И.
 • Рыжова Н.В.
 • Ковайкина Е.В.
 • Татаринова И.А.
 • Заломихина И.Ю.
 • Громова О.Е.
 • Ванюхина Г.А.
 • Колтыгина Л.С.
 • Чапала В.М.
 • Кендрик Л
 • Гаврилова Н.В.
 • Каморина Е.А.
 • Панина О.П.
 • Кудинова М.А.
 • Городничева Е.И.
 • Гусева Н.А.
 • Козлова О.Н.
 • Курдвановская Н.В.
 • Лопская Р.Ю.
 • Опарина С.А.
 • Абашева Н.В.
 • Томилова Н.В.
 • Литвинова Г.В.
 • Свободина Н.Г.
 • Шишкова М.И.
 • Вельмискина Н.Я.
 • Козина И.В.
 • Ерошкина С.Т.
 • Заходякина Л.К.
 • Ракитина В.А.
 • Рыжанкова Е.Н.
 • Кустова О.И.
 • Раннева Т.Н.
 • Эрбес Л.В.
 • Голубева И.В.
 • Борисова Е.А.
 • Сайкина С.Г.
 • Зеленина Н.В.
 • Комаишко С.В.
 • Белоусова Л.В.
 • Нопина Е.А.
 • Подобед С.О.
 • Борисенко Т.Н.
 • Бурова Ю.С.
 • Хисамова Х.А.
 • Мисаренко Г. Г.
 • Хохлова В.А.
 • Рощенко А.Г.
 • Захарова Т.В.
 • Пелых Н.И.
 • Григина Л.И.
 • Фигуренко Е.В.
 • Шинкаренко Л.Н.
 • Пономарева Л.А.
 • Нищева Н.В.
 • Встовская С.В.
 • Чмырь Е.Ю.
 • Голубихина Ю.Е.
 • Стужук Ю.О.
 • Данилова Е.А.
 • Зырянова Е.П.
 • Бухтаярова Е.Ю.
 • Попова В.С.
 • Брехунова Г.Н.
 • Черноусова Ю.В.
 • Гуськова С.А.
 • Родина Е.Ю.
 • Монахова Т.В.
 • Шмакова Н.Н.
 • Алябьева Е.А.
 • Никитина О.В.
 • Шорохова О.А.
 • Найданова И.А.
 • Кабаченко Е.И.
 • Кабаченко Н. А.
 • Комарова С.В.
 • Ращупкина Н.С.
 • Жукова С.Н.
 • Вавилкина Г.М.
 • Вершинина Л.Н.
 • Ипкаева Е.А.
 • Даренских С.И.
 • Лисенкова С.А.
 • Кулакова Т.В.
 • Павлова Т.С.
 • Мещерякова Л.В.
 • Сибагатулина А.М.
 • Томилина С.М.
 • Закирова Н.С.
 • Царевская Е.Г.
 • Мецлер Т.В.
 • Пичугина Г.А.
 • Харебашвили Ю.А.
 • Парамонова Т.В.
 • Осипова В.М.
 • Иванова А.И.
 • Жигорева М.В.
 • Костюк А.В.
 • Вахрина Е.Ю.
 • Лапп Е.А.
 • Левина Е.В.
 • Савчук О.В.
 • Бохан О.А.
 • Кескевич В.В.
 • Филипович И.В.
 • Карнаушкина С.С.
 • Шичанина О.В.
 • Фурсенко Н.А.
 • Душка Н.Д.
 • Фуреева Е.П.
 • Рожкова Т.В.
 • Толстова Н.П.
 • Стрельникова С.И.
 • Пилипенко Л.В.
 • Сергеева Т.В.
 • Калиниченко С.А.
 • Чигинцева Е.Г.
 • Колесникова А.М.
 • Елисеева М.Б.
 • Трошин О.В.
 • Воронина С.П.
 • Леонова С.В.
 • Куркина Е.А.
 • Бабина Е.С.
 • Гузачев Ф.А.
 • Корнев А.Н.
 • Абрамова Л.В.
 • Кицул Н.С.
 • Пожарская И.Л.
 • Коренькова И.В.
 • Акименко В. М.
 • Горбачевская Н.Ю.
 • Щепилова Е.А.
 • Улгурян Е.А.
 • Орисова Е.А.
 • Уткова Н.М.
 • Корчуганова Е.Ю.
 • Смышляева Т.Н.
 • Козырева О.А.
 • Трубникова Н.М.
 • Бейлинсон Л.С.
 • Хархан Г.В.
 • Громова О.Е.
 • Кузьминова С. А.
 • Довгаль Н. В.
 • Ермолаева Н. К.
 • Кондратенко И. Ю.
 • Дорох Н.В.
 • Савина Е. А.
 • Храковская М. Г.
 • Самусикова Л. А.
 • Термаева Г. Г.
 • Баева А. И.
 • Работникова Т. П.
 • Требулева В. Н.
 • Воробьева И. В.
 • Трунова Е. А.
 • Ионова А. Н.
 • Введенская Н. А.
 • Гаркуша Ю. Ф.
 • Манина Е. В.
 • Черлина Н.А.
 • Соломатина Г.Н.
 • Васильева Н. И.
 • Князева Т. А.
 • Вершинина О. М.
 • Фетисова М.В.
 • Батагова Е.И.
 • Сапожникова О.Б.
 • Дудьев В.П.
 • Цейтлин С.Н.
 • Тверская О.Н.
 • Астапова Т.В.
 • Картушина М.Ю.
 • Ермишина Г.И.
 • Путкова Н.М.
 • Ершова Т.А.
 • Тимофеева Г.С.
 • Кулаковская В.И.
 • Панферова И.В.
 • Дунаева Н.Ю.
 • Зяблова С.В.
 • Микляева Н.В.
 • Захарова Е.Н.
 • Смирнова И.А.
 • Епрева Е.Ю
 • Жога Л.Н.
 • Саяпова Н.Г.
 • Рогожина О.А.
 • Георгиевская Л.А.
 • Позднякова Н.В.
 • Умнякова Н.Л.
 • Моторина Н.Н.
 • Учергина О.В.
 • Самойлова И.М.
 • Чернякова В.Н.
 • Тирская Н.В.
 • Шаманаева Ю.Б.
 • Зиборова С.Н.
 • Коршунова Н.А.
 • Порицкая Л.В.
 • Дель С.В.
 • Боровцова Л.А.
 • Петелина Н.Г.
 • Отрошко Г.В.
 • Халилова О.П.
 • Матвеева Е.М.
 • Буцыкина Т.П.
 • Вартапетова Г.М.
 • Гуцал И.Ю.
 • Смирнова А.В.
 • Задумова Н.П.
 • Васильева Е.В.
 • Бакаева М.Н.
 • Ладная С.М.
 • Фёдорова А.Н.
 • Ярошевич Т.Я.
 • Шипилова Е.Н.
 • Григорьева В.П.
 • Водолацкий М.П.
 • ЛЫСАКОВА А.Н.
 • Ларионова И.А.
 • Осипова Т.А.
 • КУРАЧЕВА А.В.
 • КУЛИКОВА Е.В.
 • КУРИЛОВА О.А.
 • Гренкова Н.А.
 • Кибирева Т.Г.
 • Киселева Н.Ю.
 • Иванова С.В.
 • Рукосуева Л.А.
  • Поиск